Paul C. Bragg, N.D./Phd., “The Shocking Truth About Water”, Health Science, Box & Santa Barbara California.

“Kerusakan terbesar pada organ-organ tubuh disebabkan oleh mineral anorganik yang bercampur dengan lemak dan garam dapur di dalam darah. Campuran ini akan menyumbat pembuluh darah ke organ-organ tersebut, sehingga menghambat aliran darah dan merusak fungsi organ tersebut.”